Kratek opis operacije in njeni cilji

Digitalni strateški cilj podjetja je, da v okviru razvojne ekipe znotraj podjetja in s pomočjo zunanjega strokovnjaka razvije pametno tovarno ROBOTEHNIKA na podlagi digitalnega dvojčka in vpeljave Industrije 4.0 s poudarkom na IoT platformi, spremljanju proizvodnih procesov in vpeljavi digitalnih delovnih mest kot odgovor na COVID-19 razmere. 

V okviru operacije bosta izvedena 2 ključna ukrepa: 

 1. Konsolidacija naprav IoT platforme, strojnega parka Industrije 4.0, procesov proizvodnje, delovnih mest in programske opreme v Pametno tovarno z ukrepi neprekinjene proizvodnje in poslovanja v razmerah COVID-19 in
 2. Pametni produkt in poslovni model: Smart proizvodna linija. 

Cilji operacije so: 

 • preiti na digitalizacijo poslovanja z integracijo proizvodnih kapacitet Industrije 4.0 in DIGITAL LEAN;
 • izboljšati digitalne kompetence zaposlenih in vodstva;
 • zvišati dodano vrednost na zaposlenega;
 • izdelati digitalni dvojček in vpeljati digitalno senzoriko; 
 • vzpostaviti Pametno tovarno na osnovi Digital Lean;
 • uvesti inovacije z dodano vrednostjo za končnega kupca (uporabnika) s poudarkom na COVID-19;
 • razviti inovativni digitalni produkt: »Smart proizvodna linija«;
 • uvesti nov "as a service" digitalni poslovni model, s čimer se poskrbi za celostno izkušnjo kupca;
 • zmanjšanje emisij C02 ter ostalih toplogredni plinov ter uporaba okolju neškodljivih snovi in materialov;
 • minimalizirati količino papirnatega poslovanja; 
 • izboljšati kibernetsko varnost podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Comments are closed.